Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znalosti

Podvojné účetnictví (daňová evidence)

 • přijaté a vydané faktury v CZK i cizí měně
 • pokladny v CZK i cizí měně
 • bankovní výpisy v CZK i cizí měně
 • interní doklady (zápočty, kurzové rozdíly, kreditní karty, leasing i úvěr, diety, mzdy a ostatní)
 • evidence majetku (pořízení, odepisování, vyřazení)
 • vyplnění Přiznání k DPH, Přiznání k silniční dani, Přiznání DPPO, Přiznání DPFO
 • praxe s přenesením daňové povinnosti
 • účetní závěrka a operace spojené s účetní závěrkou

 

Mzdová agenda

 • výpočet mezd (HPP, DPP, DPČ)
 • sepisování pracovních smluv, dohod o provedení prace a dohod o pracovní činnosti
 • vyplňování přihlášek, odhlášek zaměstnanců i zaměstnavatelů na zdravotní pojišťovny a sociálku
 • vyplňování ELDP, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • výpočet Ročního zúčtování za zaměstnance
 • administrativa spojená s koncem roku

 

Zkušenosti z kontrolami

 • zdravotní pojišťovny, OSSZ
 • Odbor dopravy
 • Živnostenský úřad
 • Inspektorát práce
 • BOZP